Hulpaanbod van: Zorgburo Jager

De mogelijk klant maakt haar vraag kenbaar. Na het eerste contact wordt een vervolggesprek gepland of wordt de betreffende persoon doorverwezen.

Bij een vervolggesprek wordt nauwkeurig bekeken welke hulpvraag of hulpvragen er precies zijn. 

Vanuit dit gesprek volgt een aanbod. 

In het aanbod kan gebruik worden gemaakt van verschillende methoden en methodieken.

Het idee is dat het aanbod altijd gericht is op de klant (en zijn of haar vraag). Hierbij zijn termen als klantgericht, klantvriendelijk, doelgericht en efficiënt leidend.

Een aantal methoden zijn gericht op de volgende leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch welbevinden, zingeving, praktisch functioneren, lichamelijk en dagbesteding. En vaak een combinatie hiervan.

Contactinformatie

 06-27 40 14 92Burgemeester Folkertslaan 398081AZ Elburg zorgburojager.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Door wie?

De dienstverlening wordt door mijzelf verleend.

Soort ondersteuning/begeleiding
 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • vrijwilligers
 • zelfredzaamheid
 • Overig, namelijk: diverse leefgebieden
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Zoveel mogelijk het gevoel van zelf regie hebben over (een groot deel) van het leven.

Duur

Varieert van enkele maanden tot langdurig (enkele jaren)

Doelgroep-toelichting

Het idee is dat iedereen die een hulpvraag heeft bij mij terecht kan. Afhankelijk van mijn kennis en kunde zal ik hierin zelf een aanbod doen of de betreffende persoon of instantie doorverwijzen naar een meer passende aanbod.

Bezoekadres
Burgemeester Folkertslaan 398081AZ Elburg06-27 40 14 92

Mijn kantoor houd ik aan huis. Het werk lever ik veelal ambulant, dit kan zijn bij de mensen thuis, maar ook op een nader af te spreken locatie, zogenaamd 'neutraal terrein'. Veel is mogelijk.

Op welke dagen en tijden?

In principe alle dagen in de week, van ca. 8 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds. Bij voorkeur zoveel mogelijk doordeweeks en tijdens kantooruren.

Kosten

Variëren van € 35,- tot € 60,-. Mogelijkheid om samen te zoeken naar passende financiering (vergoeding/ subsidie o.i.d.) 

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: € 35,- tot € 60,-
Eigen bijdrage

n.v.t.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • PGB, particulier
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding kan via: info@zorgburojager.nl of 06-27401492. 

In het eerste contact zal worden besproken wat vervolgstappen kunnen zijn.

Bijzonderheden

Voor een meer persoonlijk en beroepsprofiel kunt u kijken op: www.linkedin.com/in/janjager1

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding
Vergelijk hulpaanbod