U heeft alles al geprobeerd, maar u kunt nog steeds niet rondkomen. Dan is er vaak extra ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld van de gemeente.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

De gemeente heeft wellicht nog andere speciale voorzieningen, toeslagen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

Op de website van uw gemeente staat misschien ook een overzicht van regelingen.

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Stichting Vicarieën Elburg

Stichting Vicarieën Elburg

De Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) biedt aan inwoners van de gemeente Elburg van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 1.750,- en hoeft niet te worden terugbetaald.

Deze beurs wordt alleen uitgereikt aan mensen die aantoonbaar te weinig eigen geld hebben om met succes een studie te kunnen beginnen of voort te zetten. Is dat in uw geval zo, dan wordt u van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.
Ga hiervoor naar de website www.stichtingvicarieenelburg.nl

Couragefonds

In de gemeente Elburg is het Couragefonds actief. De stichting geeft, op aanvraag, financiële hulp aan inwoners van de gemeente Elburg welke niet op andere wijze kunnen worden geholpen, zulks uitsluitend ter beoordeling van de provisoren van de stichting.

Stichting Boedel Maria Harmens Courage
Klokbekerweg 50
8081LG Elburg

0525 683261
couragefonds@gmail.com

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken. Of loopt u anders eens binnen bij het financieel trefpunt in 't Huiken in Elburg. Elke woensdag van 10:00-12:00 zijn daar mensen die u kunnen helpen.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod